กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 พ.ค. 2561 19:09 Jetsada Siriphok แก้ไข ถ่ายทอดสด ค่ายวิชาการ ม.ต้น จ.อำนาจเจริญ
20 พ.ค. 2561 19:09 Jetsada Siriphok แก้ไข ถ่ายทอดสด ค่ายวิชาการ ม.ต้น จ.อำนาจเจริญ
20 พ.ค. 2561 19:08 Jetsada Siriphok สร้าง ถ่ายทอดสด ค่ายวิชาการ ม.ต้น จ.อำนาจเจริญ
30 ส.ค. 2559 16:22 Jetsada Siriphok แก้ไข หน้าแรก
30 ส.ค. 2559 16:21 Jetsada Siriphok แก้ไข หน้าแรก
30 ส.ค. 2559 16:16 Jetsada Siriphok สร้าง การเลือกหัวข้อการทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการกับประชาคมอาเซียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูเพียงคำ สิมกันยา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
20 ก.ค. 2559 18:39 Jetsada Siriphok สร้าง วิชาภาษาจีน เรื่อง ของใช้ในห้องรับแขก
20 ก.ค. 2559 17:58 Jetsada Siriphok แก้ไข ภาษาจีน เรื่องการนับเลข โดย ครูฐานิตารัตน์ + ครูเฉินซื่อหมิ่น
20 ก.ค. 2559 17:58 Jetsada Siriphok แก้ไข ุวิชาภาษาจีน เรื่อง ฤดูกาล โดย ครูมินตรา + ครูฉุนซื่อหยิน
20 ก.ค. 2559 17:57 Jetsada Siriphok แก้ไข วิชาภาษาจีน เรื่อง ผัก โดย ครูมินตรา ผาสุก และครูเฉินซื่อหยิน รร.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
20 ก.ค. 2559 17:57 Jetsada Siriphok แก้ไข วิชาภาษาจีน เรื่อง ผัก โดย ครูมินตรา ผาสุก และครูเฉินซื่อหยิน รร.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
20 ก.ค. 2559 17:56 Jetsada Siriphok แก้ไข วิชาภาษาจีน เรื่อง กริยาท่าทาง โดย ครูฐานิตารัตน์ และครูเฉินซื่อหมิ่น รร.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
20 ก.ค. 2559 17:56 Jetsada Siriphok แก้ไข วิชาภาษาจีน เรื่อง อารมณ์ โดย ครูมินตรา ผาสุข และครูเฉินซื่อหยิน รร.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
14 ก.ค. 2559 19:35 Jetsada Siriphok สร้าง วิชาภาษาจีน เรื่อง อารมณ์ โดย ครูมินตรา ผาสุข และครูเฉินซื่อหยิน รร.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
14 ก.ค. 2559 18:59 Jetsada Siriphok สร้าง วิชาภาษาจีน เรื่อง กริยาท่าทาง โดย ครูฐานิตารัตน์ และครูเฉินซื่อหมิ่น รร.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
13 ก.ค. 2559 18:46 Jetsada Siriphok สร้าง วิชาภาษาจีน เรื่อง ผัก โดย ครูมินตรา ผาสุก และครูเฉินซื่อหยิน รร.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
12 ก.ค. 2559 23:33 Jetsada Siriphok สร้าง ุวิชาภาษาจีน เรื่อง ฤดูกาล โดย ครูมินตรา + ครูฉุนซื่อหยิน
12 ก.ค. 2559 00:11 Jetsada Siriphok สร้าง ภาษาจีน เรื่องการนับเลข โดย ครูฐานิตารัตน์ + ครูเฉินซื่อหมิ่น
6 ก.ค. 2559 19:04 Jetsada Siriphok สร้าง วิชาภาษาจีน เรื่อง เสื้อผ้า ครูมินตรา และ ครูจงซือหยุน โรงเรียนปทุมราชวงศา
30 มิ.ย. 2559 13:37 Jetsada Siriphok แก้ไข พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
30 มิ.ย. 2559 13:37 Jetsada Siriphok สร้าง https://youtu.be/SE2l5ho-V1Q | พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
26 มิ.ย. 2559 23:43 Jetsada Siriphok สร้าง ฟิสิกส์ ม.5 เรื่อง เสียง ครูอนุชา ชาติวงศ์ รร.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
26 มิ.ย. 2559 20:34 Jetsada Siriphok สร้าง ภาษาจีน ม.1 เรื่อง เดือนในภาษาจีนกลาง ครูฐานิตารัชต์ + ครูเฉินซื่อหมิ่น
23 มิ.ย. 2559 21:30 Jetsada Siriphok สร้าง รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559
22 มิ.ย. 2559 23:15 Jetsada Siriphok แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า