การเลือกหัวข้อการทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการกับประชาคมอาเซียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูเพียงคำ สิมกันยา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

โพสต์30 ส.ค. 2559 16:16โดยJetsada Siriphok

วิดีโอ YouTube


Comments